• home
  • schoolinfo
  • nieuws en postmaktueel

Nieuws juni 2016-2017

Een nieuwe groep leerlingen wordt voorbereid op de taak van mediator Vreedzame School.

                       preview               preview

                       preview               preview

                                                      preview

BS Frans Postma, een school van onderwijsstichting  Movare