Kickoff dag JOGG

OP dinsdag 15 september hebben we genoten van een Kick-off dag van het project JOG.

Deze dag werd verzorgd door gemeente Heerlen i.s.m. de GGD en gesponsord door enkele winkels in onze omgeving.

De kinderen hebben in de ochtend deelgenomen aan smaakproefjes en aan bewegingslessen. Dit alles in het kader van Jeugd op Gezond Gewicht. Tevens hebben de kdiernen een lunch klaargemaakt die we met zijn allen om 12.00 uur hebben genoten.

De kinderen kregen een Bidon, die zij kunnen gebruiken als er ergens een activiteit is. De bedoeling is, dat we met zijn allen klidneren stimuleren om meer water te drinken ( en dus minder frisdranken of andere suikerhoudenden drankjes)

Beste hulpouders en organisatoren ; hartelijk dank voor jullie inzet !

BS Frans Postma, een school van onderwijsstichting  Movare